Seccions i grups

 
La gent del Centre s’agrupa en seccions i grups per fer activitats. Les activitats d’adults constitueixen els grups més estables, de llarga tradició al Centre:

Grups de teatre

Grups corals

Grups de dansa i música

Grups esportius

Grups de solidaritat

El Centre Jove